Overig

Kosten en tarieven

Met alle ziektekostenverzekeraars hebben wij een contract te weten: cluster ASR, cluster Caresq, cluster CZ, cluster DSW, ENO, cluster Menzis, ONVZ, cluster VGZ, cluster Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.  Uw behandeling wordt dus vergoed.
U betaalt alleen uw eigen risico.  Voor meer informatie adviseren wij u om de polis van uw zorgverzekering te raadplegen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Bij verhindering echter dienen afspraken tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Een ‘no show’ (geen bericht of een te late afzegging) wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten van € 50,- worden daarom in dat geval bij u in rekening gebracht.
De tarieven van de GGZ (vrijgevestigden) kunt u inzien op de website van de NZA: www.nza.nl. De zorgverzekeraars keren gewoonlijk aan ons (zorgaanbieders) een lager bedrag uit.

Privacy

U wordt geïnformeerd in de praktijk over hoe de privacy van uw gevoelige persoonsgegevens wordt beschermd. Er ligt op de praktijk een document ‘Uw privacy – informatie voor cliënten’. Dit kunt u meenemen. U kunt dit ook nagaan op de website van de LVVP: www.lvvp.info

Klachten en geschillen

Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging ‘Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten’ (de LVVP). Wij werken volgens het kwaliteitsbeleid van de LVVP en volgen de beroepscode voor psychotherapeuten, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (de NVP).  De volledige versie van de beroepscode ligt ter inzage in de praktijk.
Als u klachten heeft over de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie met uw betreffende behandelaar bespreken. Komt u er samen niet uit dan kunt u eventueel contact opnemen met de Klachtencommissie van de LVVP. Zie de website van de LVVP: www.lvvp.info

Kwalificaties en Registraties.

  • Eventuele medewerkers zijn BIG geregistreerd. Een basispsycholoog kent geen BIG-registratie.
  • De praktijk is geaccrediteerd door de beroepsvereniging de LVVP. Vandaar dat we het accreditatielogo van de LVVP mogen voeren.
  • De praktijk is officieel erkend als opleidingsplaats voor GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen.
  • Per 1-1-2017 is het voor iedere GGZ-instelling en vrijgevestigde GGZ-praktijk verplicht een Kwaliteitsstatuut te hebben. In het kwaliteitsstatuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Link naar: het kwaliteitsstatuut
  • De praktijk is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen: LVVP, NVP en het NIP.
lvvp