Behandelingen

Doelgroep en problematiek

In onze praktijk kunnen volwassenen (vanaf 21 jaar oud) en ouderen terecht voor psychodiagnostiek en behandeling, indien er sprake is van psychische problemen met betrekking tot:

 • Depressie
 • Angst
 • Dwangstoornissen
 • Trauma
 • Persoonlijkheid (uw karakter)
 • Somatoforme stoornissen en verwante stoornissen (waaronder een burn-out)
 • Verstoorde relaties
 • Pervasieve stoornissen.
 • Obsessieve- compulsieve en verwante stoornissen
 • Identiteit
 • Delirium, dementie en overig
 • Bipolair en overig
 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
 • Neurocognitieve stoornissen
 • Restgroep

Het totale behandelproces is op te delen in 3 fases:

 1. Intake- en adviesgesprek.

Uw klachten worden uitvoerig bevraagd vanuit verschillende invalshoeken: sinds wanneer, hoe lang en zwaar zijn de klachten en heeft u een idee waarmee de klachten samenhangen? Heeft u eerdere psychologische/ psychotherapeutische hulp gehad? Is er sprake van stressfactoren? Er wordt ingegaan op uw familieachtergrond, uw persoonlijkheid (zwakke en sterke kanten) en wat voor verwachtingen u van de behandeling heeft. Soms kan de vraag komen om uw partner of een andere dierbare voor een gesprek mee te nemen. In een eventueel vervolgintake worden ontbrekende puzzelstukjes van uw verhaal compleet gemaakt of wordt een psychodiagnostisch onderzoek verricht naar uw klachten of naar bepaalde kenmerken van uw persoonlijkheid. De intakefase eindigt met het adviesgesprek. Hierin wordt met uw de beschrijvende diagnose en indicatie voor behandeling besproken. Daarnaast wordt aan uw een behandelplan voorgelegd en samen met u doorgenomen. Tenslotte wordt ingegaan op de methode en duur van de behandeling.

Tenslotte: de praktijk maakt gebruik van digitale online diagnostiek en behandeling.

 1. Behandelfase.

De doelstelling van de behandelfase is meervoudig. In de eerste plaats: het verminderen of verdwijnen van de klachten. De behandeling kan ook een bepaald inzicht verschaffen hoe de problemen ontstaan zijn en wat u zelf wel en niet hieraan kunt doen. Blokkades kunnen worden opgeruimd waardoor er energie vrijkomt, hetgeen helpt om nieuwe wegen in te slaan en sluimerende mogelijkheden, ja zelfs talenten, te ontwikkelen.
We werken met methodieken vanuit de: gedrags- en cognitieve therapie en persoonsgerichte therapie. Specifieke methodieken zijn: RET, EMDR, Schematherapie, IPT, ACT, Psychodynamische therapie, Systeem-Relatietherapie, EFT en EHealth. Uw hulpverlener zal betreffende methodiek(en) tijdens een gesprek toelichten. De behandeling in de Basis GGZ (bestemd voor niet te complexe problematiek) kunnen 3 tot 11 gesprekken omvatten en in de Specialistische GGZ duurt de behandeling langer (complexe en meervoudige problematiek).

 1. Afsluitfase.

Deze fase duurt meestal 2 à 3 gesprekken. Het doel is om het behaalde resultaat te kunnen verankeren. Het kan ook zijn dat uw behandeling moet worden voortgezet bij een andere hulpverlener of instelling. Samen met u en uw verwijzer bespreken we dat en zorgen dat het vervolg wordt gerealiseerd.

In principe vindt de behandeling plaats in de praktijk, waar u als patiënt de behandelaar ontmoet en spreekt. Beeldbellen is ook mogelijk.