Aanmelden

Aanmelding

Na verwijzing door uw huisarts of specialist kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier (zie kopje Aanmelding). De secretaresse neemt dan contact met u op. We zijn bereikbaar op maandag- en dinsdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur onder telefoonnummer tel. 026 – 383 1974.
U kunt ook de voicemail  inspreken of ons mailen via info@praktijkvandongen.nl. De secretaresse neemt dan dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag contact met u op. Voor de verwijzers zijn wij ook bereikbaar via Zorgmail.

Voor aanmelding heeft u bij het eerste gesprek de verwijsbrief van uw huisarts of van een specialist werkzaam in de GGZ nodig. Verder heeft u, uw identiteitsbewijs en de zorgpas nodig. Tevens wordt u verzocht een vragenlijst in te vullen (deze ontvangt u digitaal via Qualiview), maar kan ook schriftelijk ingevuld worden).
Mocht er sprake zijn van een crisissituatie dan dient contact opgenomen te worden met de huisarts of de huisartsenpost.

 

 

Wachttijd

Wij nemen alleen aanmeldingen aan uit de gemeenten Westervoort, Duiven en van de afdeling/polikliniek Psychiatrie van Rijnstate.  Doorgaans kunt u na aanmelding binnen 4 à 8 weken bij ons het eerste (intake)gesprek voeren met onze hulpverlener. De streefwachttijd is echter 2 à 3 weken na aanmelding. Na het intakegesprek start binnen 2 à 3 weken vervolgens de behandeling.
Periodiek is het soms te druk en moeten we helaas een langere wachttijd aanhouden. Deze is momenteel 6 maanden.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en hen vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. Treeknormen).

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden? Dat kunt u hier doen!


    ManVrouw