Aanmelden

Aanmelding

Na verwijzing door uw huisarts of specialist kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier (zie kopje Aanmelding). De secretaresse neemt dan contact met u op.
U kunt ook de voicemail (tel. 026 – 383 1974) inspreken of ons mailen via info@praktijkvandongen.nl. De secretaresse neemt dan dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag contact met u op. Voor de verwijzers zijn wij ook bereikbaar via Zorgmail.

Voor aanmelding heeft u bij het eerste gesprek de verwijsbrief van uw huisarts, identiteitsbewijs en de zorgpas nodig. Tevens wordt u verzocht een vragenlijst in te vullen (deze ontvangt u digitaal, maar kan ook schriftelijk ingevuld worden).
Mocht er sprake zijn van een crisissituatie dan dient contact opgenomen te worden met de huisarts of de huisartsenpost.

 

Wachttijd

Wij nemen alleen aanmeldingen aan uit de gemeenten Westervoort, Duiven en van de afdeling/polikliniek Psychiatrie van Rijnstate.  Doorgaans kunt u na aanmelding binnen 4 à 8 weken bij ons het eerste (intake)gesprek voeren met onze hulpverlener. De streefwachttijd is echter 2 à 3 weken na aanmelding. Na het intakegesprek start binnen 2 à 3 weken vervolgens de behandeling.
Periodiek is het soms te druk en moeten we helaas een langere wachttijd aanhouden. Op dit moment is er een Wachtlijst van 2 à 3 maanden. Indien u de wachttijd te lang vindt duren, kunt u uw ziektekostenverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden? Dat kunt u hier doen!


    ManVrouw