Aanmelden

Aanmelding

Na verwijzing door uw huisarts kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. De secretaresse neemt dan contact met u op.
Het secretariaat is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
U kunt uw boodschap ook inspreken en dan wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld (026 – 383 19 74).

Voor aanmelding heeft u bij het eerste gesprek de verwijsbrief van uw huisarts, identiteitsbewijs en de zorgpas nodig. Tevens wordt u verzocht een vragenlijst in te vullen (deze ontvangt u digitaal, maar kan ook schriftelijk ingevuld worden).
Mocht er sprake zijn van een crisissituatie dan dient contact opgenomen te worden met de huisarts of de huisartsenpost.

 

Wachttijd

Doorgaans kunt u na aanmelding binnen 4 à 8 weken bij ons het eerste (intake)gesprek voeren met één van onze hulpverleners. De streefwachttijd is echter 2 à 3 weken na aanmelding. Binnen 2 à 3 weken start vervolgens de behandeling.
Periodiek is het soms te druk en moeten we helaas een langere wachttijd aanhouden. Op dit moment is er een wachttijd van 12 weken. Indien u de wachttijd te lang vindt duren, kunt u uw ziektekostenverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden? Dat kunt u hier doen!


    ManVrouw